Reklamace

Reklamace elektrických součásti

Při reklamaci elektrických systémů, vstřikovačů paliva , kompresoruA / C je nutné dodat chyby dle diagnostických nástrojů, spolu s výsledkem testu (s hodnotami) hlášené závady. Potřebujeme také kopii faktury nebo jiného dokladu kde můžeme vidět, jak byla prováděná montáž a jaké díly byly použity¨.   Napr. Vstřikování - palivové nádrže a potrubí musí být vyčištěny, palivový filtr vyměněný. Kompresory AC - AC systém musí být dokonale propláchnutý, vyměněný vysoušeč a expanzní ventil. Pokud neprovedete některoé z výše uvedených kroků ,nároky jsou neopodstatněné. Snímač množství vzduchu – diagnostika závady s hodnotama (tisk, fotografie).