Historia


1993

 

Firma DARMA powstała w 1993 roku jako spółka jawna, od początku rozwijając sprzedaż poprzez otwieranie oddziałów w regionie.

2007

 

2007 roku otworzyliśmy nową firmę w Słowacji – DARMA Slovensko s.r.o.

2010

 

2010 roku uruchomiliśmy nowe Centrum Logistyczne w miejscowości Gumna koło Cieszyna.

2019

 

2019 roku, Firma przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowie­dzialnością.

2020

 

2020 roku DARMA sp. z o.o. powiększyła swoje możliwości logi­styczne poprzez nabycie hali biurowo-magazynowej w bezpo­średnim sąsiedz­twie, co pozwoliło na podwojenie potencjału magazynowego, oraz zaple­cza organizacyjnego firmy.

2022

 

2022 roku firma nasza została członkiem Group Auto Central East Europe, która to jest członkiem Group Auto International, organizacji o zasięgu globalnym, połączonej kapitałowo z Alliance Automotive i Genuine Parts Company. Podmioty te tworzą największą organizację zakupową w branży Automotive Aftermarket na świecie.

Strategia


Strategia naszej firmy od początku była i jest ukierunkowana na bliską współpracę z warsztatami samochodowymi. Zawsze wierzyliśmy i wierzymy, że bezpo­średnia praca z serwi­sami, firmami transportowymi i innymi uczestnikami rynku, oraz budowa mocnych relacji, zapewni stały i stabilny wzrost naszego biznesu i prowadzi do wzrostu potencjału rynkowego. Bardzo dobre relacje z serwisami pozwalają nam na właściwe rozumienie ich potrzeb, oraz szybką i elastyczną reakcję na nie. Nasza oferta, pakiet korzyści i narzędzia marketingowe kierowane do warsztatów są ściśle dopasowane do ich potrzeb właśnie dzięki relacjom i zaufaniu jakie zdobyliśmy.

Położenie geograficzne


Położenie geograficzne pozwala nam na współpracę z serwisami z regionów Północnych Moraw w Czechach i północnej części Słowacji. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem na tamtych ryn­kach z kilkoma dostawami dziennymi do naszych klientów.

2007 roku założyliśmy na Słowacji Firmę DARMA Slovensko s.r.o. Firma ta została powołana w celu realizacji naszej strategii na rynku słowackim, co robi z powodzeniem do dnia dzisiejszego.
DARMA Slovensko s.r.o. jest połączona logistycznie z naszym systemem magazynowania, dostaw, oraz IT.