Praca

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, poszukujemy osób, lub firm z branży motoryzacyjnej do współpracy na zasadzie oddziału agencyjnego na terenie województwa śląskiego: Racibórz, Gliwice, okręg katowicki, Mikołów, Tychy, Chrzanów, Żywiec. małopolskiego: Wadowice, Rabka, Sucha Beskidzka.
Współpraca Agencyjna na terenie Czech. Poszukujemy osób, lub firm do współpracy na zasadzie agencyjnej z terenu Północnych Czech: Ostrava, Valażskie Mezirici, Novy Jicin, Hranice, Olomouc, Opava, Bruntal, Prerov, Brno.
Przedstawiciel Handlowy na teren : Oświęcim, Chrzanów, oraz północne Czechy
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH REKRUTACJA Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest DARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Gumnej (43-426) przy ul. Nad Stawem 2, NIP 5480008061(dalej: Administrator). Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), który wynika z art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. zgody wydanej przez kandydata poprzez wysłanie CV (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) w zakresie dodatkowych danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkiem prawnym. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W określonych w RODO przypadkach kandydat może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uzna że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa. Kandydat ma prawo odwołać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność przetwarzania jego danych przed odwołaniem zgody. Żądania wykonania praw lub decyzję o odwołaniu zgody należy kierować drogą elektroniczną na adres: info@darma.com.pl Dostęp do danych kandydata mają podmioty świadczące usługę hostingu poczty elektronicznej. Dane NIE są ujawniane podmiotom w Państwach Trzecich ani nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych. Administrator nie stosuje profilowania ani nie podejmuje decyzji w sposób automatyczny. Wskazanie danych osobowych w zakresie art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe a ich brak uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata. Podanie innych danych ma natomiast charakter dobrowolny.