Reklamácie

Reklamácia elektrických súčiastok

Pri reklamácii elektrických systémov, vstrekovačov paliva , kompresorov A / C je nutné dodať chyby podľa diagnostických nástrojov, spolu s výsledkom testu (s hodnotami) hlásené poruchy. Potrebujeme taktiež kópiu faktúry nebo ného dokladu kde môžme vidieť, ako bola vykonaná montáž a aké diely boli použité. Napr. Vstrekovanie - palivové nádrže a potrubie musí byť vyčistené, palivový filter vymenený. Kompresory AC - AC systém musí byť dokonale prepláchnutý, vymenený vysúšač a expanzní ventil. Pokiaľ neurobíte niektoré z vyššie uvedených krokov ,nároky sú neopodstatnené. Snímač množstva vzduchu – diagnostika poruchy s hodnotami (výtlačok, fotografie).