Kody GTU

Kody GTU są polami informacyjnymi. DARMA sp. z o.o. nie ponosi odpowie­dzialności za interpretację właściwych urzędów i służb państwowych co do ich prawidłowości. Każdą wątpliwość podatnik powinien rozstrzygać na ogólnie przyjętych zasadach.